Świętokrzyskie Centrum Szkoleniowe
 

Aktualności

 

 

Świętokrzyskie Centrum Szkoleniowe

zaprasza do udziału w Projekcie:

„Zaprojektuj swoją przyszłość poprzez rozwój kluczowych kompetencji

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet  IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

 

Od 1 września 2012 r. w Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu rozpoczęto realizację autorskich programów nauczania opracowanych w ramach projektu

„Zaprojektuj swoją przyszłość poprzez rozwój kluczowych kompetencji"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet  IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Projekt przygotowany i realizowany w partnerstwie Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Świętokrzyskiego Centrum Szkoleniowego z Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

 

Celem Projektu jest podniesienie jakości nauczania i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu w celu zwiększenia zdolności do przyszłego zatrudnienia 108 Uczniów i Uczennic.

Celami szczegółowymi projektu są:     

 • wzrost kompetencji informatycznych poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach komputerowych
 • świadome budowanie ścieżki kariery zawodowej własnego wizerunku na rynku pracy dzięki uczestnictwu w warsztatach edukacyjno-zawodowych
 • zwiększenie konkurencyjności 36 Ch i Dz na rynku pracy poprzez rozwinięcie kompetencji językowych
 • zwiększenie trwałych postaw przedsiębiorczości poprzez udział w warsztatach z przedsiębiorczości

 

Autorskie programy nauczania uwzględniają kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauczania: technologii informacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości, warsztatów edukacyjno-zawodowych.

Projekt umożliwia uczestnictwo 108 Uczniów i Uczennic w blokach szkoleniowych obejmujących:

 • Grafika komputerowa
 • Tworzenie stron www
 • Warsztaty z przedsiębiorczości- e-biznes
 • Język angielski w formie warsztatów teatralnych- "Życie to teatr"
 • Warsztaty doradztwa edukacyjno-zawodowego- Branding osobisty.

W PZSE w Sandomierzu realizowane są one w następujących klasach:

 • Technikum Ekonomiczne
 • Technikum Informatyczne
 • Technikum Logistyczne
 • Technikum Handlowe
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymają możliwość uczestniczenia w działaniach, które w niestandardowy sposób podniosą poziom kształcenia i zwiększą szansę na osiągnięcie zawodowego sukcesu.
W celu doskonalenia kompetencji kluczowych zorganizowane zostaną:

 • Wycieczka do Londynu
 • Konkurs na prowadzenie portalu uczniowskiego szkoły
 • Przedstawienie "Greace" w ramach uczestnictwa w warsztatach teatralnych w języku angielskim.

 

Rekrutacja do Projektu potrwa od 1 do 17 września 2012 r.
 

Formularz zgłoszeniowy wraz z listą wymaganych dokumentów można odebrać w siedzibie Realizatora Projektu lub w Sekretariacie Szkoły

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE

Os. Stawki 10/9
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel. 660 491 047

PONADGIMNAZJALNY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Ul. Żeromskiego 8
27-600 Sandomierz