ROZPOCZYNAMY NABÓR DO PROJEKTU „ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”

Zapraszamy wszystkie osoby chętne, które chcą nabyć nowe kwalifikacje zawodowe, a także zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez udział w stażu, do udziału w projekcie „ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”.

Każdy Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie Continue reading

Więcej